Dags för stambyte i din hyresrätt

Ett stambyte i en hyresrätt innebär att ett företag kommer och byter ut fastighetens vatten- och avloppssystem. Det kan vara nödvändigt på grund av skador på det befintliga systemet. En annan anledning till stambyte kan vara att uppgradera det till mer moderna och energieffektiva lösningar.

Stor påverkan på boenden

Ett stambyte innebär oftast större ingrepp i fastigheten och det kan påverka boendena under arbetet. Hyresgästerna kan förvänta sig buller och störningar. Ibland måste till och med boendena flytta temporärt under arbetet. För att minimera störningarna planerar fastighetsägaren och entreprenören detaljerat och tidsplanerar arbetet så att det sker så smidigt som möjligt.

Hyresgästerna kan också förvänta sig höjda kostnader för vatten och avlopp efter ett stambyte på grund av ökade kostnader för underhåll och drift. Fastighetsägaren är skyldig att informera hyresgästerna om de planerade kostnadsförändringarna. Vanligt är att hyresvärden inför en övergångstid där höjda kostnader tillämpas gradvis.

Viktigt att göra rätt

Fastighetsägaren är ansvarig för att genomföra stambytet och för att säkerställa att det utförs professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler. Det finns erfarna och professionella företag som hyresvärden kan anlita för detta, som exempelvis frakka.se. Hyresgästerna bör ta del av informationen som fastighetsägaren ger om stambytet och är välkomna att ställa frågor eller framföra eventuella oro de kan ha.