För säkerhets skull, köp hem en första hjälpen väska

Det är alltid bra att vara på den säkra sidan. En första hjälpen väska är alltid bra att ha hemma om något skulle gå snett. Använder du något i den bör du ersätta det omgående så att du alltid är redo om något oturligt skulle hända.

Vi vuxna kan skada oss hemma men det är framför allt barn som skadar sig när de växer upp. Att göra sig lite illa ibland hör till barndomen. Det är dock de gånger när det verkligen är allvarligt som det är viktigt att ha en första hjälpen väska till hands.

Vad ska finnas i en första hjälpen väska?

En första hjälpen väska innehåller en massa saker som du kan behöva vid skada. Du bör ha någon form av sårtvätt. Det är alltid bra att använda om någon skär sig eller ramlar och skrubbar knä och armbåge. Även plåster i olika storlek är viktigt.

Andra saker som är bra att ha är kompressor, tryckförband, suturtejp, sax, elastisk binda, kylbalsam, bedövningssalva, medicinskt kol, vätskeersättning, koksalt-pipetter, alsollösning och värktabletter. Allt det bör finnas i en första hjälpen väska och den kan du köpa här om du inte redan har en hemma.