Fäll träd på tomten för ved till kaminen

Ibland behöver vi fylla på vedförrådet när veden för vintersäsongen börjar sina. Har du träd på tomten eller om du äger mark med träd på är det fördelaktigt att använda dem. Det blir billigare att fälla sina egna träd än att köpa in färdig ved utifrån.

Det kan vara knepigt att fälla träd själv, speciellt om de är stora och står nära huset. Om något går snett kan trädet falla över fastigheten, vilket kan bli en mycket dyr och tråkig historia. Känner du dig osäker och inte riktigt vågar göra det själv kan du alltid ta hjälp från experter.

Proffs tar ner dina träd på ett säkert sätt

När du anlitar proffs för att ta ner träden på tomten gör de alltid på ett säkert sätt. Skulle något hända eller gå fel är de fullt försäkrade. Du kan även använda RUT-avdraget när du anlitar ett företag för arbete i trädgård eller i hemmet och det gäller då även trädfällning.

Med RUT-avdraget kan du dra av upp till 50 % på arbetskostnaderna, vilket är mycket fördelaktigt. Du behöver själv inte göra något, utan företaget som du anlitar ser till så att avdragen blir gjorda på ett korrekt sätt.