Vad du själv kan göra om det är stopp i avloppet.

Plötsligt en dag när du spolar i toaletten eller vasken, så rinner inte vattnet ner som det brukar. Det kan gå så sakteliga eller gå från att rinna som vanligt till att vara totalt stopp. Många har då en vaskrensare, som ser ut som en sugpropp med ett träskaft, som det går att använda. Och ibland släpper det som stoppade utrinningen. Men om det blivit ett rejält stopp så hjälper inte vaskrensaren. Om du bor i en hyresfastighet så kanske du kan ringa vaktmästaren och få hjälp, men om du äger ditt hem så kanske du vill göra ett försök till innan du kontaktar hjälp.

Medel och tekniker för stopp i avloppet.

I vanliga matbutiker finns medel du kan köpa som löser upp proppar i avloppet som består av exempelvis fett. Det ska oftast användas kokande vatten i kombination med medlet och dessutom ska du vara mycket försiktig så du inte får medlet i ögonen eller på huden. Men detta fungerar inte om det är något olösligt som orsakat stoppet i avloppet, som hår, tamponger, papper etc. I det fallet måste du genomföra en avloppsrensning som är mekanisk och troligen kan du inte utföra detta själv utan behöver ringa in hjälp, eftersom stoppet kan sitta hårt och långt in i rörsystemet.

Proffs på avloppsrensning

Om du försöker rensa ett avlopp själv, där det är totalt stopp eller där problemet uppstår med jämna mellanrum, så är det dags att istället ta till professionell hjälp. Genom att gå in med en kamera i avloppssystemet kan de hitta orsaken till de återkommande problemen. Det kan vara något som sitter hårt fast och måste avlägsnas eller så kan det vara exempelvis rötter som vuxit in i systemet och som gör att avfall lätt fastnar. Efter det fattas beslutet ifall det räcker med en rejäl spolning av avloppssystemet eller om de behöver utföra någon ytterligare form av mer avancerad åtgärd.